Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów w budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 6
 2. Remont balkonów i opaski oraz renowację docieplenia ścian w obrębie elewacji południowej w budynku przy ul. Gen. Zajączka 15
 3. Wymiana wodomierzy do ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeniach technicznych w budynkach przy ul. Dymińskiej 2,6,6a i 9b oraz prowadzenie serwisu odczytowo-rozliczeniowego dla tych budynków II

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Konserwacje instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, lokalach użytkowych i pawilonach handlowo-usługowych oraz oświetlenia zewnętrznego będącego w zasobach Administracji Osiedla WSM „Zatrasie”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont przestrzeni zewnętrznej od strony południowej przed pawilonem Spółdzielni przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie zgodnie z P.T.

Termin składania ofert do dnia 10.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Wykonanie remontu przestrzeni zewnętrznej pawilon  ul. Broniewskiego nr. 71”, oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego przy ul.

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2

- dotychczas lokal wynajmowany był na Księgarnie . Lokal usytuowany  na  patio  pawilonu  handlowego, w którym mieszczą się różnego rodzaju lokale usługowo - handlowe. Wyposażony: w instalację  centralnego ogrzewania,  ciepłej i zimnej wody, elektryczną – mże być przeznaczony na działalność podobną lub biurową, handlowo – usługową ITP.,

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

Wykonanie remontu schodów zewnętrznych do budynku przy  ul. Szegedyńskiej 10 w Warszawie wraz z zadaszeniem

Czytaj więcej...

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla Wawrzyszew Nowy

ogłasza przetarg na wykonanie remontu balkonów w budynku mieszkalnym Osiedla WSM Wawrzyszew Nowy, położonym przy ulicy Wolumen 10 w Warszawie

 • materiały do przetargów (SIWZ) można uzyskać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą elektroniczną,

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Żoliborz III,

01-773 Warszawa ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg na:
częściowy remont instalacji centralnego ogrzewania budynków przy:

 1. Sady Żoliborskie 3 i ul. ks. J. Popiełuszki 17B, 17C w Warszawie.

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie remontu ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Osiedla WSM „RUDAWKA”.

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja
Osiedla Rudawka przy ulicy Dolnośląskiej 3  w Warszawie
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację (wymianę) 14 urządzeń dźwigowych, zainstalowanych w budynkach mieszkalnych Osiedla WSM „RUDAWKA”, położonych przy ulicy Elbląskiej 37, 41, 45, 47, 65 i 67 oraz przy ulicy Broniewskiego 33.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana zaworów zw,  ccw i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 2, 3, 4, 5, 6   (5 budynków)” w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wymiana zaworów zw,  ccw i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych przy ul. Kochanowskiego 2, 3, 4, 5, 6 (5 budynków)”. oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

WSM Administracja Osiedla Zatrasie

01 – 736 Warszawa, ul. Dolnośląska 3

zaprasza do konkursu ofert na wynajem lokali użytkowych:

 1. ul. Broniewskiego 7 - lokal o powierzchni 96,70 m2znajdujący się w pawilonie usługowym z osobnym wejściem na parterze, wyposażony w węzeł sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą,

Oferty powinny zawierać rodzaj prowadzonej działalności, propozycję stawki czynszu najmu (netto) za 1m² powierzchni lokalu (bez mediów), aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS i niezaleganiu z podatkami.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona północna w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 73 strona północna w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 83 strona południowa w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja WSM Osiedle Piaski

Warszawa ul. Broniewskiego 71

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona północna w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.06.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Remont  korytarzy klatki  schodowej w  budynku przy ul. Broniewskiego 77 strona północna w Warszawie.” oraz „Nie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM ŻOLIBORZ II, 01-508 Warszawa, ul. ks. Boguckiego 1

ogłasza przetargi nieograniczone na zadania remontowe jak niżej:

 1. Remont balkonów i loggii w budynku przy ul. Dymińskiej 9b – etap II
 2. Remont ciągów pieszo-jezdnych oraz opasek budynków mieszkalnych (roboty brukarskie) do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II
 3. Remont instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych do wykonania w 2019r. w zasobach osiedla WSM Żoliborz II

  Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Elbląska 14, 01- 737 Warszawa

ogłasza przetarg na:

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW WRAZ Z TERENEM PRZYLEGŁYM I PIELĘGNACJĄ ZIELENI NA OSIEDLU WSM NIEDZIELSKIEGO, PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E W WARSZAWIE.

Czytaj więcej...