Przetargi

Przetarg na wykonanie remontu altany śmietnikowej przy budynku mieszkalnym przy UL. SZEGEDYŃSKIEJ 5A

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE  REMONTU  ALTANY  ŚMIETNIKOWEJ

PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM  PRZY UL. SZEGEDYŃSKIEJ 5A

W WARSZAWIE

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY”

z dopiskiem na kopercie „Przetarg – wykonanie remontu altany śmietnikowej

przy budynku mieszkalnym przy ul. Szegedyńskiej 5A w Warszawie”

.

 

Wymagany termin realizacji:

- rozpoczęcie wyk. usług: do uzgodnienia

Termin składania ofert: do dn. 31.01.2020 r. do godz. 12.00

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa (sekretariat – pokój nr 2), w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00. do 15.00.

Czytaj więcej...

Konkurs na wynajem lokali użytkowych - WSM Bielany

WSM Administracja Osiedla Bielany w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wynajem:

 

 • 1. lokalu użytkowego o pow. 86 m² w budynku mieszkalnym  przy  ul. Żeromskiego 4B,
 • 2. pomieszczenia magazynowego o pow. 16 mw kondygnacji piwnicznej przy  ul. Daniłowskiego 2/4.  

 

Oferty należy składać w biurze przy ul. Daniłowskiego 3 do dnia 24.01.2020 r.  w godz. 800-1500   pok. nr 7   tel.  (22) 834 28 38.

Ogłoszenie o przetargu na usunięcie awarii kanalizacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg nieograniczony na: usuwanie awarii kanalizacji, wymagających wymiany pionów i/lub poziomów instalacji w budynkach Osiedla Żoliborz III.

Wymagany termin gotowości do wykonywania robót: 3 lata, termin usunięcia awarii: niezwłocznie           po zleceniu.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 14.01.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 10 000 zł. Należy je wnieść do 27.01.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 27.01.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 27.01.2020 r.
o godz. 12:15.

Osoba do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Przetarg na remont częściowy elewacji w budynkach przy: ul. Krasińskiego 28A, ul. Gojawiczyńskiej 15 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg nieograniczony na: remont częściowy elewacji w budynkach przy: ul. Krasińskiego 28A, ul. Gojawiczyńskiej 15 w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: 9 miesięcy.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 14.01.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w Warszawie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 7 000 zł. Należy je wnieść do 27.01.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 27.01.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 27.01.2020 r.
o godz. 12:00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska, Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w specyfikacji warunków zamówienia.

Przetarg na roboty instalacyjne sanitarne na Terenie Osiedla WSM „Piaski” w Warszawie

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Roboty instalacyjne sanitarne na Terenie Osiedla WSM „Piaski” w Warszawie

Termin składania ofert do dnia 27.01.2020 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego. Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem Wymiana zaworów zw,  ccw i cyrkulacji w budynkach  przy ul. Kochanowskiego 7, Broniewskiego 57, 61, 63, 73, 77, 83, 87, wymiana zaworów na kolektorach c.o. w budynkach przy ul. Kochanowskiego 18, 18B, 20, 24, 26, 30 oraz wymiana poziomów wody w budynku przy ul. Kochanowskiego 14C” orazNie otwierać przed terminem komisyjnego otwarcia ofert”.

Wadium w wysokości 14.000,00 zł. (czternaście tysięcy złotych i 00/100)

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.01.2020 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Roboty instalacyjne sanitarne na Terenie Osiedla WSM Piaski w Warszawie”. należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 10.01.2020 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty w wysokości 30 zł. przelewem na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Marek Oleksiak tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przetarg na utrzymanie czystości, właściwego stanu sanitarnego budynków i przynależnych do nich terenów oraz terenów niezabudowanych (utwardzonych) w zasobach Administracji Osiedla WSM Zatrasie.

OGŁOSZENIE O WYKONANIE WYMIANY ZABUDOWY DRZWI NA KORYTARZACH W TRZECH BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDENASTOKONDYGNACYJNYCH PRZY UL. WRZECIONO 6, 52 i PRZY AGORZE 3 W WARSZAWIE

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

WYKONANIE  WYMIANY ZABUDOWY DRZWI NA KORYTARZACH

W TRZECH BUDYNKACH MIESZKALNYCH JEDENASTOKONDYGNACYJNYCH

PRZY UL.  WRZECIONO 6, 52 i PRZY AGORZE 3 W WARSZAWIE

 

Oferta: pisemna oferta wraz z dowodem wpłaty wadium powinna zostać dostarczona w  zaklejonej kopercie do siedziby Administracji Osiedla WSM ”MŁOCINY”

z dopiskiem na kopercie „Przetarg – wykonanie wymiany zabudowy drzwi na korytarzach w trzech budynkach mieszkalnych jedenastokondygnacyjnych

przy ul. Wrzeciono 6, 52 i Przy Agorze 3  w Warszawie”.

.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO przy ul. Dymińskiego 4

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni 22,5 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Dymińskiej 4 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z 2 pomieszczeń, posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie. Lokal posiada kanalizację , zimną wodę oraz c.o.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM  Żoliborz II , (pok. nr 2 do dnia 21.01.2020 r. do godziny 15oo w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Dymińskiej 4 Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 22.01.2020 r.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - WSM Żoliborz III

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla WSM Żoliborz III z siedzibą
w Warszawie (01-773) przy ul. Braci Załuskich 7 ogłasza przetarg nieograniczony na: remont częściowy chodników, ciągów pieszo-jezdnych i placów w rejonie ulic: Sady Żoliborskie, Krasińskiego, Popiełuszki, Braci Załuskich, Broniewskiego i Włościańskiej w Warszawie.

Wymagany termin wykonania robót: 6 miesięcy.

Specyfikację Warunków Zamówienia można nabyć od dnia 13.01.2020 r. przy ul. Braci Załuskich 7
w W-wie w cenie 200,00 zł netto + VAT.

Wadium na przetarg wynosi 20 000 zł, należy je wnieść do 22.01.2020 r. do godz. 11:00.

Rachunek bankowy do wpłaty wadium i opłaty za specyfikację: 70 1020 1156 0000 7502 0006 5250.

Termin i miejsce składania ofert: do dnia 22.01.2020 r. do godz. 11:00 przy ul. Braci Załuskich 7,
01-773 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej przy ul. Braci Załuskich 7 w Warszawie 22.01.2020 r.
o godz. 12:00.

Osoby do kontaktu z oferentami: Renata Voight-Wojcieska, Mariusz Wrzesiński (tel. 22 203 45 80).

Czas związania ofertą: 45 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bądź jego wyodrębnionej w specyfikacji części bez podania przyczyny, jak również możliwość wprowadzania zmian w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - lokal użytkowy - Boguckiego 1a

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal użytkowy o powierzchni 147,5 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Ks. T. Boguckiego 1a w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest w stanie dobrym. Lokal składa się z 8 pomieszczeń, , posiada w.c., umywalkę oraz oświetlenie Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Administracji Osiedla WSM  Żoliborz II , (pok. nr 2 do dnia 15.01.20120 r. do godziny 15oo w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego przy  ul. Ks. T. Boguckiego 1a, Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 16.01.2020 r.

Załączniki:
Pobierz plik (rzut lokalu Bog. 1A.pdf)Rzut lokalu

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - ul. Broniewskiego 85

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 62,42 m² usytuowany jest na I piętrze budynku przy ul. Broniewskiego 85 w Warszawie, dzielnica Bielany. Lokal jest po remoncie. Lokal składa się z 4 pomieszczeń, łazienki z wc, posiada instalacje elektryczną, co, zimną i ciepłą wodę.

Okres najmu:    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

 1. Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Broniewskiego 71 w Warszawie, w Kancelarii (pok. Nr 7) do dnia 09.01.2020 r. do godziny 15.00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego  przy ul. Broniewskiego 85”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 09.01 2020r.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO - lokal 3, ul. Kompasowa 12

 

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal nr 3 o powierzchni 20,4 m² usytuowany jest na parterze budynku przy ul. Kompasowej 12 w Warszawie, dzielnica Praga Południe. Lokal jest w stanie dobrym, do odmalowania. Lokal składa się z jednego pomieszczenia oraz pomieszczenia w.c. wraz z umywalką, posiada oświetlenie w stanie dobrym. Lokal posiada kanalizację oraz zimną i ciepłą wodę wraz z c.o.

 1. Okres najmu:  Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.
 • Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 27 stycznia 2020 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego nr 3 przy ul. Kompasowej 12”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 28.01.2020 r.

Czytaj więcej...

Remont dźwigów osobowych w budynkach mieszkalnych

Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa

ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg nieograniczony na: 

 

Remont dźwigów osobowych w  budynkach mieszkalnych:

 • Broniewskiego 77 kl. I – dźwig lewy
 • Broniewskiego 83 kl. I – dźwig prawy
 • Broniewskiego 87 kl. I – dźwig prawy
 • Broniewskiego 87 kl. II – dźwig prawy

 

Termin składania ofert do dnia 23.12.2019 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont dźwigów w budynku mieszkalnym:- ul. Broniewskiego 77; 83; 87 w Warszawie”

Czytaj więcej...

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ TERENU OSIEDLA HERY PRZY UL. HERY 11 W WARSZAWIE.

ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ TERENU OSIEDLA NIEDZIELSKIEGO PRZY UL. NIEDZIELSKIEGO 2, 2a, 2b, 2C, 2D, 2E

Administracja Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83 ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokali użytkowych przy ul.:

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83  ogłasza 

 

konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 

 

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2     usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z patio oraz  

                                                               dostępem do rampy  i  podjazdem, –

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 28,20 m  - usytuowany w pawilonie handlowym  wolno  stojącym wejście od strony patio (obecnie

                                                                     sprzedaż biżuterii, Agencja  Bankowa oraz odbiór  przesyłek). 

 1. Dantego 1A - o pow. 13,90 m2     - usytułowany  z tyłu budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem obecnie gabinet usług    

                                                               protetycznych.

                                     

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.                                             

                                               

Czytaj więcej...

OCHRONA TERENU OSIEDLA „MŁOCINY” PRZY UL. WRZECIONO: 59, 59A, 59B, 59C, 57B W WARSZAWIE

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

Administracja Osiedla „MŁOCINY”

z siedzibą przy ul. Wrzeciono 14A, 01 – 961 Warszawa

ogłasza przetarg na:

OCHRONĘ TERENU OSIEDLA „MŁOCINY” PRZY UL. WRZECIONO: 59, 59A, 59B, 59C, 57B W WARSZAWIE

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3, SZEKSPIRA 4

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

 1. Wolumen 25A, tel. 22 864–63 - 83

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m- usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z dostępem do rampy  i  podjazdem, –
 2. SZEKSPIRA 4 - o pow. 28,20 m2   usytuowany na parterze w budynku mieszkalnym, wejście od strony placu zabaw obecnie wynajmowany na  sprzedaż internetową obuwia

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp

Oferty zawierające określenie branży, propozycję stawki czynszu najmu netto za 1m2 pow.
(bez kosztów świadczeń), należy składać  w biurze Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew ul. Wolumen 25A;  01-912 Warszawa pok. nr 1 do dnia 12.11.2019 r - z równoczesnym wpłaceniem wadium w wysokości:

-  poz. nr 1 -   2.000,- zł

-  poz. nr 2   1.000,00 zl

na konto  Administracji Osiedla WSM Wawrzyszew PKO BP S.A. XV  O/ W-wa 
nr rachunku  49 1020 1156 0000 7802 0006 3735.

W przypadku gdy wybrany oferent zrezygnuje z objęcia przyznanego lokalu wpłacone wadium przepada.

Zastrzega się prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

Informacje dodatkowe pod nr tel.  22 864–63 – 83  lub  w  biurze Administracji pok. nr 3 (Krystyna Biedrzycka).

Kompleksowe sprzątanie budynków Ciołkosza

Kompleksowe sprzątanie budynków Ciołkosza

Lokalizacja przecieków HERY 11

Lokalizacja przecieków HERY 11

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, ul. Broniewskiego 7 w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Zatrasie

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

 1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 96,70 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

Wynajęcie lokali użytkowych przy ul.: PETOFIEGO 3 i DANTEGO 1

Administracja  Osiedla WSM Wawrzyszew

ul. Wolumen 25A, tel.   22 864–63 - 83  

ogłasza  konkurs  ofert  na  wynajęcie  lokali użytkowych przy ul.:

 

 

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 53,30 m2     - usytuowany w pawilonie handlowym wolno stojącym, posiada dwa wejścia z patio oraz  

                                                               dostępem do rampy  i  podjazdem, –

 1. PETOFIEGO 3 - o pow. 28,20 m2   - usytuowany w pawilonie handlowym  wolno  stojącym wejście od strony patio (obecnie

                                                                     sprzedaż biżuterii, Agencja  Bankowa oraz odbiór  przesyłek). 

 1. Dantego 1A - o pow. 13,90 m2     - usytułowany  z tyłu budynku mieszkalnego z niezależnym wejściem obecnie gabinet usług    

                                                               protetycznych.

                                     

Oba lokale wyposażone są w instalację centralnego ogrzewania, zimnej wody, elektryczną z przeznaczeniem  na  działalność handlową, usługową, medyczną itp.                                             

      

Czytaj więcej...