Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego w SDK

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 410,74 m² znajduje się w budynku Społecznego Domu Kultury przy ul. Słowackiego 19a w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal jest wyremontowany i nadaje się do korzystania w szczególności w celu prowadzenia działalności biurowej. Lokal składa się z: recepcji/lobby, 6 pomieszczeń biurowych, korytarza, dwóch WC oraz pomieszczenia gospodarczego.

Okres najmu:  

    Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Adres i termin składania ofert

Oferty powinny zostać złożone w Biurze Zarządu WSM przy ul. Elbląskiej 14 w Warszawie, w Kancelarii (pok. nr 7) do dnia 26.08.2019 r. do godziny 15:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Oferta na najem lokalu użytkowego w SDK”. Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 27.08.2019 r.

Czytaj więcej...