Statut i Regulaminy

Poniżej do pobrania dostępne są Statut oraz Regulaminy WSM

 

Statut WSM

Uchwała zm. statutu 04.09.2018

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Uchwała  nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2014 w sprawie zmiany uchwały nr 2.2008 WZ dot. regulaminu RN

Regulamin Komisji Inwestycyjnej, Rewizyjnej i Sam. Organizacyjnej

Regulamin Komisji Członkowsko - Mieszkaniowej RN

Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi RN

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Zebrań Mieszkańców Członków WSM

Regulamin przyznawania tyt. Honorowego Członka WSM

Regulamin przyznawania tyt. Zasłużonego Członka WSM

Regulamin budowy, zawierania umów i używania garaży WSM

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowalne i świadczenie usług

Regulamin rozliczania kosztow inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu budowy lokali

Regulamin najmów lokali w WSM

Regulamin zamiany lokali mieszkalnych w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin sprzedaży w trybie przetargu lokali stanowiących własność WSM

Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych w WSM

Regulaminu czynności windykacyjnych

Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Udziałowego w WSM

Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Zasobowego w WSM

Regulamin Zarządu WSM

Zasady udzielania i wyceny służebności na potrzeby podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych przez WSM

Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia (w sprawie ponoszenia i rozliczania kosztów gospodarki zasobem mieszkaniowym spółdzielni oraz ustalania opłat za korzystanie z lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 

└►

Zasady ponoszenia i rozlicz. kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalania opłat za korzystanie z lokali
    └► REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zas. mieszk. i ustalania opłat za użytkowanie lokali
    └►

REGULAMIN rozliczania kosztów ciepła na podgrzanie wody raz kosztów zużycia wody i odpr. ścieków

Uchwała nr 30/2018

  └► REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń za C.O. w lokalach
    └► Zalecenia do rozliczeń według "KOBRI Instal"  PLIK 1.19 Mb  
    └► REGULAMIN gospodarowania funduszem remontowym
    └► WZÓR nr 1 do Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym PLIK 32.07 Kb 
    └► WZÓR nr 2 do Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym PLIK 26.23 Kb   
    └► REGULAMIN działalności społeczno-kulturalnej PLIK 7.89 MB
    └► WZÓR nr 1 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno kulturalnej PLIK 564 Kb
    └► WZÓR nr 2 WNIOSEK o przyznanie zapomogi bezzwrotnej Członkowi WSM PLIK 51.19 Kb 
    └► REGULAMIN Organizacji i eksploatacji osiedlowych parkingów PLIK 52.17 Kb 
    └► REGULAMIN używania lokali i zasad porządku domowego PLIK 127.95 Kb