Konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, ul. Broniewskiego 7 w Warszawie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Zatrasie

ogłasza konkurs ofert na wynajęcie lokalu użytkowego, na czas nieokreślony.

  1. Opis lokalu:

Przedmiotowy lokal o powierzchni 96,70 m² znajduje się w pawilonie przy ul. Broniewskiego 7 w Warszawie, dzielnica Żoliborz. Lokal położony jest na parterze pawilonu, wyposażony jest w węzeł  sanitarny, instalację c.o., elektryczną z przeznaczeniem na działalność gospodarczą. Dostosowanie lokalu do potrzeb prowadzonej działalności najemca wykonuje we własnym zakresie.

Czytaj więcej...

Z prac Rady Nadzorczej (lipiec-sierpień 2019)

Z prac Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lipcu i sierpniu odbyła trzy posiedzenia. Porządek obrad ustaliło prezydium Rady, którego zadaniem jest organizowanie pracy RN. Pomiędzy posiedzeniami pracowały komisje Rady: Członkowsko-Mieszkaniowa, Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi, Inwestycyjna, Rewizyjna, Organizacyjno-Samorządowa. Odbyły one po kilka posiedzeń, w trakcie których zostały zaopiniowane materiały rozpatrywane przez Radę na posiedzeniach plenarnych.

Czytaj więcej...