Dni Otwarte w WSM

Prezes Zarządu WSM zaprasza spółdzielców – mieszkańców naszych osiedli w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach 15:00-17:00. Spotkania będą tematyczne, ale znajdzie się też czas na sprawy wniesione. Zapraszamy. Poniżej podajemy terminy na najbliższe 4 miesiące.

3 października – finansowanie budowy windy (o sytuacji w osiedlu opowie dyrektor Żoliborza II)

7 listopada – remonty (temat referował będzie dyrektor osiedla Piaski)

5 grudnia – parkingi (spotkanie poprowadzi dyrektor Młocin)

9 stycznia – MAL i sprawy społeczno-kulturalne (referuje dyrektor Zatrasia)

6 lutego – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów (prowadzi dyrektor Wawrzyszewa Nowego)