Dział Ogólno-Organizacyjny

Zakres zadań Działu Ogólno-Organizacyjnego:

 • obsługa organizacyjno-techniczna Zarządu, Rady Nadzorczej, Zebrania Przedstawicieli, Komisji Organizacyjno-Samorządowej oraz Sądu Koleżeńskiego,
 • organizacja wewnętrzna Spółdzielni,
 • rejestrowanie uchwał Zarządu, Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli oraz kontrola ich terminowego wdrażania lub wykonania,
 • opracowywanie projektów regulaminów działania oraz planów pracy dla Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • współdziałanie z organami samorządu Spółdzielni,
 • prowadzenie ewidencji przedstawicieli Zebrania Przedstawicieli, członków Sądu Koleżeńskiego, Rady Nadzorczej,
 • ewidencja i przygotowywanie wniosków o odznaczenia pracowników i członków samorządu Spółdzielni,
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników biura Zarządu, dyrekcji samodzielnych jednostek organizacyjnych i administracji osiedli Nowodwory, Latyczowska, Hery, Wawrzyszew Nowy oraz SDK,
 • prowadzenie spraw socjalnych Spółdzielni,
 • prowadzenie szkolenia pracowników i samorządu,
 • zaopatrzenie biura Zarządu w sprzęt, urządzenia, maszyny, materiały biurowe i porządkowe, bilety komunikacji miejskiej oraz prenumerata czasopism,
 • zabezpieczenie konserwacji urządzeń, czystości, porządku i ochrony pomieszczeń biura Zarządu,
 • prowadzenie magazynu materiałów biurowych i czystościowych,
 • prowadzenie archiwum biura Zarządu,
 • zabezpieczenie obsługi kancelaryjnej, maszynopisania i powielania dla potrzeb biura Zarządu,
 • zabezpieczenie środków łączności, w tym obsługa centrali telefonicznej,
 • prowadzenie zamówień środków transportu dla potrzeb biura Zarządu,
 • prowadzenie umów w zakresie usług komunalnych i z użytkownikami lokali w budynku Elbląska 14,
 • przygotowywanie podkładek do list płac dla pracowników fizycznych biura Zarządu, osiedli Nowodwory, Latyczowska, Hery, Wawrzyszew Nowy oraz SDK i ŻCH.
Joomla SEF URLs by Artio