OGŁOSZENIE

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie,

działając na podstawie § 77  ust. 1 oraz § 73 ust. 2  Statutu Spółdzielni,

zwołuje WALNE  ZGROMADZENIE członków WSM

zamieszkałych na terenie osiedli:

ŻOLIBORZ II, ŻOLIBORZ III, RUDAWKA, ZATRASIE, PIASKI, BIELANY, MŁOCINY, WAWRZYSZEW, WAWRZYSZEW NOWY, NOWODWORY, NIEDZIELSKIEGO, LATYCZOWSKA, HERY

Obrady odbędą się w dniu 04.09.2018 r. o godz. 1700  

w sali nr 1 SDK w Warszawie przy ul. Słowackiego 19a

Projekt porządku obrad:

1.    Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.

2.    Wybór prezydium WZ.

3.    Przyjęcie porządku obrad WZ.

4.    Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej WZ.

5.  Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie rozliczenia wyników finansowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za 2017 r.

6. Dyskusja i podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Warszawie. (
Zmiana Statutu podyktowana jest obowiązkiem wynikającym z art. 8 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze)

7.      Zamknięcie obrad.

UWAGA

Prosimy o przybycie z dowodem tożsamości i dokumentem potwierdzającym uprawnienia do uczestnictwa (np. legitymacją członkowską WSM) niezbędnymi przy podpisywaniu listy obecności
i otrzymaniu mandatu uprawniającego do udziału w głosowaniu.

Członkowie WSM mają prawo zapoznać się z projektami uchwał które od 14.08.2018 r. będą wyłożone w siedzibach Administracji Osiedli WSM i Biurze Zarządu (pok. 211 i 103) oraz zamieszczone na stronie internetowej WSM.

Członkowie WSM do dnia 20.08.2018 r. mają prawo zgłaszania projektów uchwał oraz wniosków
i żądania ich zamieszczenia w porządku obrad.

Do projektów uchwał, Członkowie WSM mają prawo zgłaszania poprawek do 01.09.2018 r. włącznie (par. 79 ust. 6 Statutu). (w dniu 01.09.2018 r. kancelaria Biura Zarządu WSM czynna w godzinach 7,30 – 11,30)

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Zarządu pok. nr  211 tel. 22 561 34 17 lub pok. 103 tel. 22 561 34 16 i Administracjach Osiedli:
·   Żoliborz II ul. ks. T. Boguckiego 1 -  tel. (22) 839 34 92,
·    Żoliborz III ul. Braci Załuskich 7 -  tel. (22) 203 45 80,
·    Rudawka ul. Dolnośląska 3 -  tel. (22) 568 97 87,
·    Zatrasie ul. Dolnośląska 3 -  tel. (22) 568 97 77,
·    Piaski ul. Broniewskiego 71 - tel. (22) 669 52 52,
·    Bielany ul. Daniłowskiego 3 - tel. (22) 834 34 42,
·    Młociny ul. Wrzeciono 14a - tel. (22) 835 24 96,
·    Wawrzyszew ul. Wolumen 25a - tel. (22) 864 63 83,
·    Wawrzyszew Nowy ul. Petofiego 7/2 – (22) 896 13 12,
·    Nowodwory ul. Ciołkosza 4  - tel. (22) 676 83 02,
·    Latyczowska ul. Kompasowa 10 - tel. (22) 870 11 22,
·    Hery ul. Hery 11 - tel. (22) 638 76 23,
·    Niedzielskiego ul. Niedzielskiego 2B - tel. (22) 427 19 93,
·    Biuro Zarządu WSM ul Elbląska 14  (pok. 103) tel.(22) 561 34 16.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NABYCIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaprasza do udziału w  przetargu, którego przedmiotem jest nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych, nabycie udziału we współwłasności garaży wielostanowiskowych oraz nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego

  Nazwa i adres Organizatora przetargu:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14, 01-737 Warszawa, REGON 000489811, NIP 5250006495, tel.22 56-13-420

Przetarg składa się z dwóch etapów:  pisemnego nieograniczonego i ustnego ograniczonego.  Przedmiotem przetargu jest :

   1. Nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Warszawie, w trybie art.11 ust.2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych:

Lp.

Adres lokalu

Numer lokalu

Pow. lokalu

(w m2)

Położenie lokalu

Rozkład lokalu

Cena wywoławcza (w zł)

Wadium (w zł)

Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu

1

ul. Dymińska 6

157

25,00

X piętro w budynkuX piętrowym

1 pokój, aneks kuchenny w przedpokoju, łazienka z wc

170 300,00

10 000,00

Administracja Osiedla  WSM Żoliborz II

tel.: 22 839 34 92

2

ul. Braci Załuskich 3

85

20,00

VIII piętro w budynkuX piętrowym

1 pokój, aneks kuchenny w przedpokoju, łazienka z wc

147 000,00

10 000,00

Administracja Osiedla  WSM Żoliborz III

tel.: 22 203 45 80  w  2

3

ul. Starej  Baśni 8

2

56,20

Parter w budynkuIV piętrowym

3 pokoje, widna  kuchnia, przedpokój, łazienka z wc

356 500,00

10 000,00

Administracja Osiedla  WSM Bielany

tel.: 22 834 28 38

   2.  Nabycie prawa ustanowienia odrębnej własności lokalu w nowym budownictwie przy ul. Saperskiej 3

Lp.

Adres lokalu

Numer lokalu

Pow. lokalu(w m2)

Położenie lokalu

Rozkład lokalu

Przynależności

Cena wywoławcza (w zł)

Wadium (w zł

4

ul. Saperska 3

15

92,00

I piętro w budynkukaskadowym

3 pokoje, salon z aneksem kuchennym, garderoba, hall, łazienka, wc.

Komórka lokatorska + miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej z prawem wyłącznego korzystania

813 454,14

10 000,00

W celu obejrzenia lokalu j.w należy skontaktować się z Administracją Osiedla WSM Rudawka  tel.:  22 568 97 68 lub 22 568 97 70

    3. Nabycie udziału we współwłasności garaży  wielostanowiskowych, położonych w hali garażowej GP-1 przy ul. Hery 11 w Warszawie

Lp.

Numer miejsca garażowego

Adres hali garażowej

Cena wywoławcza (w zł)

Wadium (w zł)

Kontakt do Administracji Osiedla

5

1

ul. Hery 11

26 161,00

1 000,00

Administracja Osiedla WSM Hery

tel.: 664 846 783

6

4

ul. Hery 11

26 161,00

1 000,00

Administracja Osiedla WSM Hery

tel.: 664 846 783

 

  4. Nabycie ekspektatywy prawa ustanowienia odrębnej własności do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Broniewskiego 9 A w Warszawie

UWAGA: W odniesieniu do niżej wymienionego lokalu Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa może aktualnie zawrzeć wyłącznie umowę ekspektatywy z uwagi na trwające działania, zmierzające do regulacji stanów prawnych lokali i gruntów. Ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności lokali na rzecz ew. nabywcy w/w mieszkania, nastąpi niezwłocznie po zakończeniu tych działań.

Lp.

Adres lokalu

Nr lokalu

Pow. lokaluw m2

Położenie lokalu

Rozkład lokalu

Cena wywoławcza (w zł)

Wadium (w zł)

Kontakt do Administracji Osiedla w celu obejrzenia lokalu

7

ul. Broniewskiego 9 A

199

29,00

VIII  piętro w budynku VIII piętrowym

1 pokój, aneks kuchenny w przedpokoju, łazienka z wc

179 500,00

10 000,00

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

tel.: 22 568 97 67,

22 568 97 70

WSM Szmaragdowe

We wrześniu nowelizujemy Statut

Jak informowaliśmy wcześniej, 9 września 2017 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo Spółdzielcze. Zgodnie z art. 8 ustawy nowelizującej w ciągu roku od dnia wejścia jej w życie należy dostosować postanowienia Statutu do nowych przepisów.

Czytaj więcej...

Konkurs! W duchu sąsiedzkiej wspólnoty

Niespotykane standardy budowy więzi sąsiedzkich”, „potęga społecznego wychowania i solidarności środowiskowej”, „wyjątkowo silne więzy społeczne”, „kształtowanie jednostki w duchu wspólnoty, bez materialnego egoizmu” – to wszystko cytaty z książek i artykułów poświęconych początkom i przedwojennym dziejom Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r. W ramach naszych starań, w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Warszawska Spółdzielnię Mieszkaniową, przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.

Czytaj więcej...

Wynajem lokalu użytkowego o pow. 24,10 m²

Społeczny  Dom Kultury Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do wynajmu lokalu użytkowego:

– na  pomieszczenie biurowe o powierzchni 24,1m²  na Ip. budynku Społecznego Domu Kultury WSM w Warszawie przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A.

Czytaj więcej...

INFORMACJA

Szanowni Państwo, informujemy, że w zakładce Eksploatacja systemu E-BOK, dla zalogowanych członków WSM dostępne są do odczytu Protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej WSM. Protokoły zostały zanonimizowane w szczególności o dane osobowe członków i  pracowników WSM.

WAŻNA INFORMACJA DLA CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zawiadamia, że na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze Członkowie Spółdzielni (w tym również Członkowie Oczekujący), którym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu lub roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z dniem 09.09.2017 r. z mocy prawa utracili członkostwo w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Czytaj więcej...

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA NOWEJ INWESTYCJI

WSM Osiedle Szmaragdowe

www.szmaragdowe.wsm.pl

Osiedle Szmaragdowe znajduje się w rejonie ulicy Talarowej i Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka.

Projekt inwestycji obejmuje trzy zespoły mieszkalne, łącznie 10 budynków, z lokalami usługowymi na parterze i garażami podziemnymi, które będą realizowane dwuetapowo. Każdy zespół mieszkaniowy będzie posiadał dziedziniec rekreacyjny zaprojektowany na dachach garaży.

Czytaj więcej...

Administracja Osiedla WSM „Piaski”

informuje, że posiada do wynajęcia dwa lokale:

  1. o pow. 145,05 m2  (65,05 m2 w parterze i 80 m2 w piwnicy) w budynku Administracji  przy ul. Broniewskiego 71. Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
  2. o pow. 21 m2   w piwnicy budynku mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego18, Lokal wyposażony jest w instalację  elektryczną,  c.o. i c.c.w.
  3. Oferty z propozycjami stawki czynszu w kwocie netto, rodzajem prowadzonej działalności, prosimy składać na adres:

                                   Administracja Osiedla WSM ”Piaski”

                                               ul. Broniewskiego 71

                                               01-875 Warszawa

Szczegółowe informacje pod numerem Tel: 22/669-52-52 w 5.

lub: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZARZĄD WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

w Warszawie, ul Elbląska 14

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Osiedla.

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

  • Zarządzanie zasobami osiedla;
  • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi mieszkańców;

    Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko specjalista ds. konserwacji i remontów

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Biuro Zarządu WSM

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

Czytaj więcej...

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Warszawie, ul Elbląska 14

poszukuje osoby na stanowisko

 Inspektora ds. technicznych ogólnobudowlanych

Miejsce pracy: Warszawa, Dzielnica Żoliborz, Osiedle WSM Zatrasie

Do obowiązków zatrudnionej osoby należeć będzie m.in.:

Czytaj więcej...